ร้อยเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดดีๆและสาระโดนๆสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่น่าติมตาม

เริ่มแรกรู้จักแชทบอทว่าหมายความว่ากระไร

แชทบอท คือ รายการที่ช่วยคุย ตอบโต้ อัตโนมัติ ช่วยช่วยเหลือภาระหน้าที่ให้กับคน ในการตอบคำถาม และ ปฏิบัติงานอย่างอื่น ซึ่งแชทบอทสามารถแทนที่คนได้ ล่าสุด Messaging App หลายๆตัว เปิดให้คนภายนอก พัฒนาแชทบอท เพื่อจะเชื่อมโยงต่อเข้ากับแพลตฟอร์มของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น Messenger, LINE และ WeChat จึงปรากฏแชทบอท ที่มีขีดความสามารถใหม่ๆขึ้นมา บนแพลตฟอร์มกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง

แชทบอท ช่วยอะไรเราได้บ้าง ? ล่าสุด แชทบอท ได้โดนเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลประโยชน์หลายแบบ ดังเช่น แชทบอทที่ช่วยตอบด้านสุขภาพ แชทบอทที่ช่วยแนะแนวสถานที่เที่ยว แชทบอทที่ช่วยจับจองบัตรเครื่องบิน ไม่ก็ Kaojao ที่คือแชทบอท ที่ช่วยเอื้ออำนวยความคล่องในการซื้อขาย ผ่าน Messenger

แชทคอมเมิร์ซ คือการรูปแบบการซื้อขายที่มีการใช้งาน Messaging Apps เช่น Messenger, LINE หรือ WeChat ซึ่งได้สมัยนิยมมากในสมัยปัจจุบัน Kaojao คือแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือให้การค้าในแบบ “แชทคอมเมิร์ซ” ง่ายๆขึ้น เพื่อทั้งผู้บริโภค และ พ่อค้า ด้วยการชักจูงแชทบอท และ ระบบดำเนินการร้านขายของ มาช่วยให้การค้าขายผ่าน Messaging Apps ราบรื่นและฉับไวกว่าแต่เดิม

ความสลักสำคัญและสมรรถนะของแชทบอทยังไม่จบเท่านั้น ทันทีที่ซีอีโอไมโครซอฟท์อย่างสัตยา นาเดลลา (Satya Nadella) ได้เปิดเผยวิสัยทัศน์ด้วยว่าเบื้องหน้าของเทคโนโลยีว่าขึ้นกับความรอบรู้ในการติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดของคนบนเวที Build Conference นั่นเอง พร้อมด้วย “บ็อท” ก็คือผู้ที่จะเข้ารับการทำงานยิ่งใหญ่นั้น ๆ ซึ่งหากคำนึงถึงผลประโยชน์ของการปรับปรุงบ็อทเพื่อใช้ภายในงานด้านกิจการแล้ว อาจประสบอรรถประโยชน์หลัก ๆ เพิ่มเติมที่ https://kaojao.com/th

Tue, June 20 2017 » บริการ