ร้อยเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดดีๆและสาระโดนๆสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่น่าติมตาม

ลักษณะการออกแบบบ้าน

“บ้าน” ควรจะสร้างเพื่อความสุขตามอัตภาพของผู้อยู่อาศัย พร้อมทั้งความเป็นบุคคลคือการได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสำราญ ได้เชยชมธรรมชาติ พร้อมด้วยได้อยู่ในภาวะแวดล้อมที่ดี ในการออกแบบบ้านเรือนข้อสำคัญในการนำมานึกคิด ก็มีอยู่หลายประการ แบบนี้

การจัดพื้นที่เป็นส่วนสัด การจัดดินแดนภายในบ้านให้เป็นหุ่นสามารถลดปัญหาขัดในบ้านได้เช่น การฟังเพลง การดูวิทยุโทรภาพ การทำการบ้าน การนอน การกินอาหาร การทำกับข้าวกับปลา การพบปะ หรือมัธยัสถ์พลังงานเมื่อใช้แอร์คอนดิชัน หรือป้องกันเสียง กับกลิ่นราวี หรือระแวดระวังยุง

แสงธรรมชาติ การจัดให้ทุกพื้นที่ได้รับแสงธรรมชาติ ช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศที่น่า แสงธรรมชาติควรจะมาจาก ส่วนบนของห้อง จะทำให้การกระจายแสงดี และแสงไม่จ้า เพราะฉะนั้น สีของเพดานจึงควรจะเป็นสีออกสว่าง ส่วนสีผนัง หากใช้สีสว่างเกินพอดีจะจ้า จึงควรคล้ำลงบ้าง

การระบายโพยมัน ห้องที่ควรจะใช้หลักการระบายอากาศตามธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องทานอาหาร ห้องพักผ่อน ฯลฯ

การติดแอร์ ห้องนอนซึ่งเป็นห้องที่คนใช้เวลาอยู่ออกจะตาย ใช้แอร์คอนดิชันกันเป็นโดยมาก ห้องนอนจึงต้องออกแบบให้มีฐานะของห้องเย็น คือมีฉนวนอภิบาลความร้อนอย่างดี จึงจะใช้เครื่องปรับอากาศเล็กนิดเดียว แล้วจะได้ไม่เปลืองไฟ ฐานะของเครื่องระบายความร้อน ต้องไม่รบกวน และไม่นำความร้อนกลับเข้ามา ส่วนของเครื่องเป่าลมเย็น จะต้องไม่เป่าโดนตัวให้การกระจายลมดี และทำความสะอาดได้ง่าย

การป้องกันเสียง เสียงรังควานมักจะมาจาก เสียงทำให้เดือดร้อนจากข้างบ้าน จากถนน กิจกรรมในบ้าน เครื่องระบายความร้อน ห้องน้ำ ดังนั้น จึงควรป้องกันเสียงจากที่ต่างๆนี้ เช่น การใช้หน้าต่าง ที่ไม่เปิดรับเสียงรังควานจากนอกบ้านโดยตรง, การจัดแบ่งที่ดินการใช้งานให้เป็นหุ่น, การกั้นผนังห้องน้ำยันพื้นเพดาน และใช้ประตูทึบ, การกั้นผนังห้อง การตั้งเครื่องระบายความร้อน ไม่ให้เสียงรังควานบ้านของตัวเอง พร้อมทั้งเรือนของคนอื่น

 

Mon, May 8 2017 » บริการ