ร้อยเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดดีๆและสาระโดนๆสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่น่าติมตาม

มิเตอร์ที่ใช้วัดกับเครื่องดับเพลิง

ถ้ามีเครื่องวัด  (Pressure Gauge) ต้องดูที่เข็ม “เข็มตั้งยังใช้ได้ เข็มเอียงซ้ายไม่ได้การ” หากแรงดันไม่มี เข็มจะเอียงมาทางซ้าย ต้องรีบนำไปเติมแรงผลักดันเวลานี้ อย่าตั้งไว้ให้คนเข้าใจผิด คิดว่ายังใช้ได้  หากเข็มเอียงไปทางขวาอาจเกิดจากความร้อนรอบถังทำให้แรงหนุนในถังสูงขึ้นซึ่งไม่มีผลเสีย  การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงนี้ควรเป็นการทำงานของเจ้าของพื้นที่ที่จัดตั้งเครื่องดับเพลิงนั้นๆ  ควรสืบสวน อย่างน้อยเดือนละ 1ครั้งถ้าไม่มีมิเตอร์ (Pressure Gauge) คือเครื่องดับเพลิงแบบ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(ซีโอทู) ใช้วิธีชั่งน้ำหนักก๊าซที่อยู่ในถัง หาก ลดลงต่ำกว่า80 % ควรนำไปอัดเสริมเพิ่ม การถนอมปกป้องเครื่องดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อชีวิตพร้อมทั้งทรัพย์สินเป็นมาก  จึงควรได้รับการคุ้มครองเอาใจใส่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ความสามารถในระยะยาวนาน วิธีการที่สำคัญในการดูแลรักษา คือ อย่าจัดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือดับเพลิงไว้ใอุณหภูมิสูง มีความชื้น  หรือเกิดความ สกปรกได้ง่าย เช่น ตากแดด ตากฝน  ติดตั้งใกล้แหล่งกำเนิดความร้อนต่างๆ อาทิเช่น หม้อต้มน้ำ  เครื่องจักรที่มีความร้อนสูง เตาหุงต้ม ห้องอบต่างๆ เป็นอาทิ ทำความสะอาดตัวถังพร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ (สายฉีด,หัวฉีด)เป็นประจำ สม่ำเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อให้ดูดีมีระเบียบปฏิบัติพร้อมกับพร้อมใช้งาน หากเป็นเครื่องดับเพลิงอย่างผงเคมีแห้ง ควรเคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยู่ภายใน โดยยกถังพลิกคว่ำ-พลิกหงาย […]

more... »

Mon, June 19 2017 » สินค้าและบริการ » Comments Off on มิเตอร์ที่ใช้วัดกับเครื่องดับเพลิง